logo songteksten.net

Rss & API functies

RSS functies
Er zijn op dit moment een aantal rss feeds die gebruikt kunnen worden om items van Songteksten.net op je eigen site weer te geven of om te gebruiken in je screenreader.


API functies
Je kunt ook gebruik maken van een aantal javascript links om bijvoorbeeld de top 40 of alle teksten van een bepaalde artist op je site te zetten.

Top 40 javascript
Neem de volgende code op je site op voor de top 40:
<script type="text/javascript" src="http://api.songteksten.net/js/top40"></script>


Neem de volgende code op je site op voor een lijst met alle teksten van een bepaalde artiest:
<script language="JavaScript1.2" src="http://api.songteksten.net/js/lyrics/XX"></script>


waarbij XX vervangen moet worden door het ID van de artiest waarvan je het overzicht wil plaatsen. Dit ID is terug te vinden in de URL wanneer je het overzicht van teksten van een bepaalde artiest op onze site bekijkt..

Laatst gewijzigd op: 12 jaar geleden

Je hebt cookies uitgeschakeld en kunt om die reden niet reageren