Raad voor Cultuur komt met advies voor subsidies

Door ANP, donderdag 4 juni 2020 04:15, bron: ANP

De Raad voor Cultuur brengt donderdagmiddag zijn vierjaarlijkse advies uit over de toekenning door het Rijk van subsidies aan culturele instellingen. Het adviesorgaan stelt op deze wijze voor wie of wat er een plek moet krijgen in de zogenoemde Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS).

Op Prinsjesdag maakt de cultuurminister, Ingrid van Engelshoven, bekend in hoeverre ze de adviezen overneemt.

Hoewel de wereld van kunst en cultuur in moeilijkheden verkeert door de coronamaatregelen, heeft de raad besloten de adviezen gewoon uit te brengen om toch zo veel mogelijk houvast te geven. Er zijn 220 aanvragen gedaan, zowel door instellingen die al een plek in de BIS hadden als door instellingen die erin hopen te komen. In de periode 2021-2024 is er ruimte voor maximaal 116 honoreringen.
Je hebt cookies uitgeschakeld en kunt om die reden niet reageren