Meer festivals in Nederland maar wel minder bezoekers

Door ANP, vrijdag 13 september 2019 10:36, views: 15, bron: ANP

Festivals blijven als paddenstoelen uit de grond schieten. Vorig jaar is het aantal festivals in Nederland weer toegenomen. Waar het er in 2016 nog 934 waren en in 2017 al 954 stuks, konden mensen vorig jaar kiezen uit meer dan duizend kunst- en cultuurfestivals. Wel is het aantal bezoekers iets afgenomen: van 26,6 miljoen naar 26,5 miljoen, zo blijkt uit de jaarlijkse Festival Monitor.

De groei is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal kleinere festivals (tot 10.000 bezoeken), terwijl grote festivals opnieuw een afname laten zien. Net als in 2017 is ook vorig jaar het aantal festivals in Noord-Brabant flink toegenomen. De meeste festivals (211) vinden nog steeds plaats in Noord-Holland, ondanks een lichte daling in die provincie. Die daling komt vooral doordat Amsterdam minder festivals organiseerde en ook minder bezoekers noteerde. Ook in andere grote steden lopen het aantal festivals en bezoekers terug, op Rotterdam na. In de havenstad gingen er 13 procent meer mensen naar een festival.

De gemiddelde ticketprijs is met 8,5 procent gestegen. Wel gaven festivalgangers vorig jaar voor het eerst in vijf jaar minder uit aan onder meer eten en drinken en merchandise. Veruit de meeste evenementen draaiden om muziek, 765 in totaal. Daarnaast vonden er 137 theaterfestivals en 118 op het gebied van beeldende kunst plaats.

De Festival Monitor is van onderzoeksbureau Respons in samenwerking met de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).
Je hebt cookies uitgeschakeld en kunt om die reden niet reageren

Gekoppelde artiesten