logo songteksten.net

Ilse DeLange - Gravel & Dust

Back to the water, back to the sand
Back to the heart of where we began
Break it down 'till the truth laid bare
'Till there's no defense, there's no walls to hide us
'Till the stones that we built them of turn to gravel and dust

Lay down the anger, lay down the fear
Lay down the heartbreak, lay down the heal
Been swallowing tears like wine
Been drowning in expectations
Been watching this house of love turn to gravel and dust
Back to the rain and the wind and thee fire
Back to the ashes and the lust
Back to that ancient rolling storm of desire
It once was us, back to the gravel and the dust
Us, us, us, us, us

Back to the water, back to the sand
Back to the heart of where we began
Back to the rain and the wind and the fire
Back to the ashes and the lust
Back to that ancient rolling storm of desire
It once was us, back to the gravel annd the dust
Us, us, us, us, us

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.