logo songteksten.net

Alice on the Roof - Monopoly Loser

I wanna play now
Don’t wanna go down
The cheater is not allowed
No escaping me now
Beating me somehow
The game’s getting rougher
The dices roll over
But no, I don’t ever win
And I lose all my money
I lose my property
I lose it and I’m broke again

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.