logo songteksten.net

45 Grave - Violent World

Terrorist kills a man
They cut out his throat
It's a violent world
Saw it on the TV screen
Car crash is suicide
I'm hpoing for a genocide
Terrorism, homicide
Saw him on the TV screen
He was just a bloody
It's a violent world
Saw it on the TV screen
Saw him on the TV screen
Let his throat open wide
It's a violent world
Saw it on the TV screen

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.