logo songteksten.net

John Lennon - Mother

(clock 4 times)

Mother, you had me
but I never had you
I.. wanted you
you didn't want me
So I..
I just gotta tell you
Good-bye
Goodbye

Father, you left me
but I never left you
I.. needed you
you didn't need me
So I..
I just gotta tell you
Good-bye
Goodbye

Children don't do
what I have done
I couldn't walk
and I tried to run
So I..
I just gotta tell you
Good-bye
Goodbye

Mama, don't go
Daddy, come home

Mama, don't go
Daddy, come home

Mama, don't go
Daddy, come home

Mama, don't go
Daddy, come home

Mama, don't go
Daddy, come home

Mama, don't go
Daddy, come home

Mama, don't go
Daddy, come home

Mama, don't go
Daddy, come home

Mama, don't go
Daddy, come home

(When it’s almost faded)
Mama, don't go
Daddy, come home

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.