logo songteksten.net

Marilyn Monroe - Running Wild

Running wild, lost control.
Running wild, mighty bold.
Feeling gay, reckless too,
carefree mind all the time, never blue.
Always going, don't know where,
always showing..I don't care!
Don't love nobody, it's not worthwhile.
All alone, running wild!

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.