logo songteksten.net

Rob de Nijs - Wat Als Later Nu Is

Dus niet de storm en niet de stilte,
Moet het zo of mag het anders?
Andersom of toch ook niet?
Want vandaag kan ik niet rusten...
In de stilte voor de storm
Omdat het waaien is begonnen
Wat als later nu is?


Dus de storm en niet de stilte...
Vanaf de andere kant bezien
Lijkt water minder troebel
Want je moet wat minder wroeten
In de slik aan de rand
Dan komt het water weer tot stilstand...
Wat als later nu is?


Maar op mijn plek hier in de zon
Waar alles anders is, en alle dingen die ik mis...
Niet meer belangrijk zijn en de weemoed weg blijft...
Wat als later nu is?


Dus weer de stilte voor de storm
Gesodemieter is begonnen
Ach, we konden niet voorzien
Al dat water aan de lippen
Nee, we zullen niet verdrinken
Maar we krijgen natte voeten
Wat als later nu is?

Maar op mijn plek hier in de zon
Waar alles anders is, en alle dingen die ik mis...
Niet meer belangrijk zijn en de weemoed weg blijft...
Wat als later nu is?


Dus de storm, niet de stilte...
Dagen moe en nachten wakker
Maar van moe zijn krijg je niets
En het krijgt ons er niet onder...
Nee, niet bitter of berooid.
Maar we worden langzaam wakker...
Het lijkt dat later nu is...


Maar op mijn plek hier in de zon
Waar alles anders is, en alle dingen die ik mis...
Niet meer belangrijk zijn en de weemoed weg blijft...
Wat als later nu is?


Wat als later nu is?
En het blijkt dat later nu is?
En ik weet dat later nu is?
Wat als later nu is?

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.