logo songteksten.net

Rob de Nijs - Alles Wat Ademt

Vrede is ver, verder dan ooit
Zo dicht bij huis rusten de wapens nooit
Wat heeft de angst met ons gedaan
Laat alles wat ademt in vrede bestaan
Macht speelt met macht een dodelijk spel
Bang voor elkaar dreigen ze met de hel
Leer nu of nooit samen te gaan
Laat alles wat ademt in vrede bestaan
Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan
Laat alles wat ademt in vrede bestaan
(De machten spelen een spel met de dood
Beide vrezend een ontmoeting in de hel)
And there'll be a new meaning
To live and let live
(Laat alles wat ademt in vrede bestaan)

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.