logo songteksten.net

Elvis Presley - All I Needed Was The Rain

Hello misfortune,
how`s my old friend "Mr. Misery"?
I`ve been away so long
I bet you think you saw the last of me
Got no bed, to rest my head
No doors or walls or window pane
Now all I needed was the rain
rain, rain, rain, rain

Met a little honey at the
"Buzzin` Bumble Bee Cafe" Yes I did
One drink and all my money
and that honey bee had flown away
I`m `bout as low, as I can go
I don`t really mean to complain
Now all I needed was the rain
rain, rain...rain..rain

All I needed was this rain...
All I needed was the rain...um..um.....

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.