logo songteksten.net

Queen - Back to the Storm/Little Boogie (unreleased)

Ready? One, two, three, four

Soul searchin' brother, you've been lying to me
Gotten on with my baby (unknown lyrics)
(Ad-libbed vocals)
You're telling me you're not my baby
Telling me wrong
You're not my, ba, ba, and then I'm (unknown lyric) storm
(Ad-libbed vocals)
Coming on back to storm
Yeah, yeah

Very good, ha, ha. It's gotta go somewhere, but it just, er, wasn't

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.