logo songteksten.net

Boudewijn de Groot - Meisje van 16

Ze woonde in een vila wijk
Haar ouders waren stinkend rijk
Toch was daar niets meer dat haar bond
Ze gaf zich aan een vagebond
Die sprak van liefde, 't oud verhaal
En zij geloofde het allemaal
Zo ging ze weg, ze nam niets mee
Alleen haar jeugd en het idee
dat hij haar man was, zij zijn vrouw
En het altijd zo blijven zou.

Arm kind, 16 lentes zo pril
Ach wat lig je hier stil
Langs de kant van de weg

Ze trokken voort van stad tot stad
Omdat hij ruimte nodig had
Het zwerversleven was te zwaar
Niet voor een kind van 16 jaar
Haar liefde was haar levenslot
Ze ging er langzaam aan kapot
Ze kon de hartstocht niet weerstaan
Moest tot het einde verder gaan
Ze was geen kind maar ook geen vrouw
En wist niet wat er komen zou
Arm kind, 16 lentes zo pril
Ach wat lig je hier stil
Langs de kant van de weg

Ze werd vermoeid, zag bleek en vaal
Verloor haar jeugd, haar ideaal
Alleen haar liefde bleef bestaan
Toen ging hij weg bij haar vandaan
Toch had ze kunnen weten dat
Hij niet genoeg aan liefde had
Tot op een dag hij weg zou zijn
En zei alleen met spijt en pijn
Dat hij zolang een meisje had
Als stormwind speelt met een enkel blad

Arm kind, 16 lentes zo pril
Ach wat lig je hier stil
Langs de kant van de weg

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.