logo songteksten.net

Boudewijn de Groot - Sexuele Voorlichting

De sexuele voorlichting,
dat is een zeer gewichtig ding.
Wie dacht dat alles zo maar ging,
is een conservatieveling.
De ooievaar heeft afgedaan,
waar komen de kindertjes nu vandaan?
Wat moeten we met de toestand aan?
Dat kan toch zo niet verder gaan?

Er zit een dominee in de tv,
die wijst op de gevaren.
Die knikt van ja en schudt van nee
maar kan ze niet verklaren.
Want vroeger mocht hij verkonden:
de hele zaak is een zonde.
Vandaag de dag gaat dat niet meer,
dat mag je niet meer zeggen.
Maar hoe moet een dominee, lieve Heer,
de zaak nu uit gaan leggen?
De avond daarna dan komt de pastoor
die eens met ons gaat praten.
Hij vindt het kan er nog wel mee door,
maar hou het in de gaten.
Want ook voor hem is het moeilijk,
want vroeger was het verfoeilijk.
Maar nu moet er water in de wijn,
nu moet hij voor gaan lichten.
Maar voor een pastoor zal dat moeilijk zijn,
zo'n zaak te gaan belichten.

De humanist heeft de volgende beurt,
die zegt zelfs vieze woorden,
zodat heel Holland zachtjes kleurt,
want zulks is erger dan moorden.
Maar hij heeft toch iets eerlijkers,
hij zegt: er is niets heerlijkers.
We komen er doodgewoon rond voor uit,
dat mag zo vreemd niet heten.
En zelfs moet de allerjongste spruit
elk detail reeds weten.

De sexuele voorlichting
dat is een zeer gewichtig ding...

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.