logo songteksten.net

Air - New star in the sky

My baby blue is a new star
In the sky
The world the world the world
Just for you for nobody else

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.