logo songteksten.net

Mamma Mia Nederlandse Musical - Mamma Mia!

Jij hebt mij indertijd
In de kou laten staan
Dus ik ben toen bewust
‘n and’re weg op gegaan

‘t is toch gek
‘k lijk wel zeventien
‘t was een flash-back

Toen ik jou hier weer tegenkwam
stond ik zo weer in vuur en vlam
En direct is alles of het zo hoort
En direct gaat het verstand overboord

Oh oh oh oh

Mamma Mia, help daar ga ik weer
O jee, ‘t is nog niet gesleten
Mamma Mia, ja daar sta ik weer
Oh nee, ‘k kan je niet vergeten

‘k was echt in alle staten
‘k voelde me zo verlaten
Waarom heb ik jou toch laten gaan
Mamma Mia, ‘k heb het fout gedaan
Ik had jou niet moeten laten gaan

‘k was zo boos en bedroefd
Toen jij mij hier verliet
Hele nachten gehuild
Niet te stuiten verdriet
‘t is toch te gek
‘k lijk wel zeventien
‘t was een flash-back

Toen ik jou hier weer tegenkwam
Stond ik zo weer in vuur en vlam
En direct is alles of het zo hoort
En direct gaat het verstand overboord

Oh oh oh oh

Mamma Mia, help daar ga ik weer
Oh jee, ‘t is nog niet gesleten
Mamma Mia, ja daar sta ik weer
O nee, ‘k kan je niet vergeten

‘k was echt in alle staten
‘k voelde me zo verlaten
Waarom heb ik jou toch laten gaan
Mamma Mia, ‘k heb het fout gedaan
Ik had jou niet moeten laten gaan

Mamma Mia, help daar ga ik weer
Oh jee, ‘t is nog niet gesleten
Mamma Mia, ja daar sta ik weer
O nee, ‘k kan je niet vergeten
Mamma Mia ik heb t fout gedaan,
ik had jou niet moeten laten gaan.

‘k was echt in alle staten
‘k voelde me zo verlaten
Waarom heb ik jou toch laten gaan?
Mamma Mia, ‘k heb het fout gedaan
Ik had jou niet moeten laten gaan

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.