logo songteksten.net

Cure - Going Nowhere

I'm going nowhere
Don't look so scared
I'm going nowhere
So tell me that you love me again
Tell me that you care
Oh tell me that you love me again

Yeah I'm going nowhere
Don't look so scared
I'm going nowhere
Could be
Could be
Could be
I'm already there

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.