logo songteksten.net

Leaves' Eyes - Ankomst

I glitrende solskin
Et landskap som våkner
Vi seiler inn mot havnen

Hjem til deg i dine armer
En historie å fortelle

Ankomst ankomst gi meg havn
Ankomst ankomst åpne din favn

La dine sorger hvile i havet
Et sted mellom nord og sør

Vinden synger de evige toner
En sage å fortelle

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.