logo songteksten.net

Nirvana - Bambi Slaughter

Hey, the love of two
A desire, is whats for you
is it real? A lulliby?
Face to face, with an unamed mouth
Hey! Hey! Heyyyy! Hey! hey! Heyyyy!
Feel the spirit form, in his eyes was loving for
And his lion's were raging high, hunts himself & fears his ripe
Hey! Hey! Heyyyy! Hey! Hey! Heyyyy!
Heyyyyyyyyyyy!

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.