logo songteksten.net

Blof - Alles Wat Ik Kan/all What I Can Do

Als de grond onder je voeten wegvalt
En de moed je in de schoenen zinkt
Als de stad waar je ooit woonde is verdwenen
En de wereld is vergaan

Als je hart wordt overspoeld door tranen
Alle hoop haast in verdriet verdween
Als de hand waarnaar je reikte steeds te ver is
Huis en haard niet meer bestaan

Wat kan ik doen?
Wat kan ik zeggen in vertrouwen
Wat kan ik doen?
Dat je wereld zou herbouwen

En de radio blijft spelen
Een lied voor iedereen
Een lied over verlossen
Jij staat niet alleen

En de radio blijft spelen
Met een doelmars op de plank
Deze is van ons naar jou
Het is alles wat ik kan

If the ground beneath your feet is shaking
And your courage disappeared
If your home and hope have turned to ruins
And your world has disappeared

What can we do?
What can we say that doesn't sound absurd
What can we do?
to rebuild your piece of our world
While the radio keeps playing
A song for everyone
A song about redemption
Whenever really gone

And the radio keeps playing
A song from me to you
A song of consolation
It's all that I can do

Als ik de pijn voor je kon dragen, een antwoord op je vragen
Een licht kon zijn in je donkerste dagen
Alles, alles
Als ik je hoop kon geven, de kracht van het leven
Elke noot die we zongen, elke letter die we schreven
Alles, alles, ik geef je alles, alles
En veel heb ik niet, maar als je straks de sterren ziet
Luister naar je hart en hoor dit lied van een verre vriend

What can we do?
What can we say that doesn't sound absurd
What can we do?
to rebuild your piece of our world

While the radio keeps playing
A song for everyone
A song about redemption
Whenever really gone

And the radio keeps playing
A song from me to you
A song of consolation
It's all that I can do

The radio keeps playing
It's a song for everyone
The radio keeps playing
It's a song for everyone
The radio keeps playing
It's a song for everyone
The radio keeps playing
It's a song for everyone

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.