logo songteksten.net

Hans Teeuwen - Imitaties

Mijn eerste imitatie is de hond: waf!

Mijn tweede imitatie is de zeehond: oew

Mijn derde imitatie is de pauw: wheee wheee

Mijn vierde imitatie is de tandartsboor: mmmmmmiiiiiii
spoelen maar!!

Mijn vijfde imitatie is een ouwe gepensioeneerde blinde zeeman met een houte been die het niet meer weet

Mijn zesde imitatie is een expresso apperaat: gggrrrrrrrrr

mijn zevende imitatie is een hele luie straat muzikant: jala geld!

Mijn achtste imitatie is de broer van henk de vries: hallo ik ben de broer van henk de vries

Mijn negende imitatie is een kalkiekalkie fratfrat: kalkiekalkiefratfrat

mijn tiende en laatste imitatie is een pauw die ik niet meer weet: wheee wheee dank u wel

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor prive-gebruik gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.