logo songteksten.net

Les Miserables - Aan Het Eind Van De Dag

De armen:
aan het eind van de dag ben je weer een dag ouder en meer kun je niet zeggen van het armenbestaan.
Het is oorlog, het is strijd, er is niets wat niemand kan geven. 'n Hele dag weer op de been, enkel waarvoor? Eén dag korter te leven

Aan het eind van de dag ben je weer een dag kouder, en je rilt in het hemd dat geen warmte mee bood. En de burgers zien niet hoe onze kleintjes huilend zwerven.
En de winter slaat harteloos toe, klaar met de dood. Eén dag vroeger te sterven.

Aan het eind van de dag zal het ook weer gaan dagen. En de zon staat al klaar voor haar dag'lijkse gang.
Zoals golven slaan op het strand, als de storm die zo op kan steken. Er is honger in het land en een rekening
te verreek'nen. Een verschrikkelijk hoog bedrag! Aan het eind van de dag!

Meisje:
Wat is dat voor briefje onnozele zuster? Wat heb je nu weer voor stoms uitgehaald? "Lieve Fantine, nog meer geld
moet je sturen, je kind is doodziek en een arts moet betaald.."

Fantine:
Geef die brief weer terug. Heb je niks mee te maken. Jij, die naait met de ploegbaas, jij kent toch geen zorg?
Is er iemand soms hier, die nu zweert voor de Heer dat ze nooit zat vol angst? Dat ze nooit iets verborg?

Valjean:
Mijn God, wat is dit voor gevecht? Haal deze furies uit elkaar! 't Is een fabriek en niet een circus. Kalm dames, kalm,
gedraag je wat. 'k Ben hoofd van een geacht bedrijf en burgemeester van de stad. Zoek uit, hoor goed wat ieder zegt.
Wees wijs en kalm en toon geduld.

Ploegbaas:
Wie zegt me, hoe die rel ontstond?

Meisje:
Aan het eind van de dag is zij 't eerste begonnen! In een dorp in de buurt, daar verbergt ze een kind.
Dat moet elke maand betaald, je begrijpt hoe ze komt een die extra's. Ze verdient erbij als een slet, van bed naar bed.
't Zal de baas niet bevallen!
Fantine:
Er is een kind, je dat klopt en dat kind is mijn dochter. En haar pa was zo'n vent die me blut achter liet.
En mijn dochter woont in bij een waard en zijn vrouw. Ik betaal voor het kind, nou en mag dat soms niet?

Vrouwen:
Aan het eind van de dag brengt ze enkel ellende. En ellende voor één, is ellende voor ons. Wij verdienen ons
daag'lijks brood, zij is slet in de avonduren. Wij belanden in de goot, als je haar niet de laan uit gaan sturen.
Gebruik nu jou gezag! Aan het eind van de dag.

Ploegbaas:
Ik wist wel dat die slet kon slaan, ik wist wel dat 't katje krabt. En van 't bestaan van haar geheimen.
Ach ja, de deugdzame Fantine. Ze lijkt zo kuis, moet je d'r zien! Zij is de oorzaak, staat nu vast, van de
ellende en de last. Want, overdag vol heiligheid en 's nachts alleen maar geiligheid.

Meisje:
Ach, ze lacht je toch uit met haar mannen in bed.

Vrouwen:
Zeg wanneer wordt die slet de fabriek uitgezet?

Meisje:
Aan het eind van de dag.

Alle arbeiders:
Aan het eind van de dag...

Ploegbaas:
Krijg jij van mij ontslag

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.