logo songteksten.net

Les Miserables - Ster

Javert:
Ver, buiten in 't donker
Daar vlucht nu een man die wetten verboog
Wetten verboog, God is getuige
Dat ik niet rust, tot we staan oog in oog
Tot we staan oog in oog
Hij zoek z'n weg in het zwart
Mij is het licht geopenbaard
Ieder mens, die rechtschapen zal leven
Wordt ook gespaard
Maar maak je de val, die Lucifer viel
Val jij in 't zwaard
Ster, licht in duizendvoud
Licht in het duister, jij schept de orde
In chaos en nacht, jullie zijn schildwachten
Stralend en sterk, houd in 't donker de wacht
Houd in 't donker de wacht
Elk weet waar hij moet staan
Elk houdt z'n koers, uur na uur
De ieder seizoen zich herhalende baan
Is van eeuwige duur
Maar maak je de val die Lucifer viel
Val jij in 't vuur
En zo moet het zijn, zo staat het geschreven
Op de deurpost van 't paradijs
Hij, die mocht falen, hij, die valt
Betaalt de prijs
Heer, mijn verlangen
Laat me hem vangen dat smeekt Javert
Eerder rust ik niet, ik zweer dit als plicht
Bij het licht van de ster

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.