logo songteksten.net

Les Miserables - Breng hem thuis

Valjean:
Hoor, oh, God, mijn gebed. 'k Heb op u mijn vertrouwen gezet.
Hij is jong, bang voor 't lot tegen hem. Zegen hem.
Breng hem thuis.
Breng hem thuis.
Breng hem thuis
Zo had ik mij een zoon gewenst, had God mijn vaderschap bereid.
De zomer sterft altijd weer, wat men verwerft, raakt met kwijt. En ik ben oud, haast uit de tijd.
Wees hem, Heer, goed gezind. Hij is jong, hij is nog maar een kind.
Want u neemt en u geeft.

Geef hem, Heer, dat hij leeft. Als ik sterf, neem mij op. Als hij leeft,
Breng hem thuis,
Breng hem thuis,
Breng hem thuis.

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.