logo songteksten.net

Marit Larsen - Fuel

The fuel to write
To burn, to stay alive
To stand and wait
It takes fuel to light the tiniest star, and fuel to start a fire

The fuel to win
To dare to keep the rhythm
The courage to trust
It takes fuel to take the leap, to keep the pace, to start the engines
I get it from you
I get it from you

It takes fuel to walk the line, to put one foot in front of the other
It takes fuel to turn the wheels, to keep the grace to still discover

I get it from you
I get it from you
I get it from you

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.