logo songteksten.net

Danique - Later Als Ik Groot Ben

Later
Later als ik groot ben
Zie ik mezelf de liefde vinden
Dat zou ik het allerliefste willen
En ik heb vragen
Over waar ik heen wil
Ben ik op weg naar al mijn dromen
Of zijn ze te ver om daar te komen

Maar niemand houdt me tegen
't Is nog niet te laat
Niemand kan het weten
Dus laat me nou maar gaan
Ik ga mezelf wel vinden
'k Ben al onderweg
Heb mijn leven in mijn handen gelegd

Ik ga voor alle jaren die nog komen
Alle verhalen die ik aan mezelf beloofde
Hier in mijn wereld wil ik geven
Ik wil vrij zijn zonder reden
Al is het maar voor even
Want de tijd heeft stilgestaan

k wil nog
Ik wil nog zoveel leren
Over de wereld om me heen
Over de sterren en de zee
En ik voel dat ik nog vallen ga
En hoe dan ook mijn angsten draag
Op mijn schouders
Want ik ben net als iedereen
Ik ga mezelf vinden
Ik ben al onderweg
Heb mijn leven in mijn handen gelegd

Ik ga voor alle jaren die nog komen
Alle verhalen die ik aan mezelf beloofde
Hier in mijn wereld wil ik geven
Ik wil vrij zijn zonder reden
Al is het maar voor even
Want de tijd heeft stilgestaan

En ik voel je als ik verder kijk
Ik zie ons samen zitten, ik en jij
Want in de toekomst wil ik moeder zijn
Vol met liefde, zonder angst of pijn

Ik ging voor alle jaren die nog kwamen
Een gezin, een huis, een liefde, zonder vragen
't Was niet te laat, er was geen reden
Maar 't is mij toch niet gegeven
Al was het maar voor even
Want mijn tijd is stil gaan staan

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.