logo songteksten.net

Bökkers - Annie Uut De Bochte

Wat is ut lang 'elehne, da'k oe zo heb 'esehne
Net as vrogger toej wej nog jong war'n
En met oe brommer weer op huus an jag'n

En niks anders dan love zag'n

Wat is het lang 'elehne, da'j mie zo heb 'esehne
En net as vrogger toen 'k nog wild war'n
En in mien spieker pak stun te tanken an't schap

En niks anders dan love zag'n en niks anders dan love zag'n

Ooh ooh ooh ooh, annie annie annie uut de bochte
Uut de bochte, bi'j 'evleug'n want die zag ie effe nie
Ooh ooh ooh ooh, annie annie annie uut de bochte
Uut de bochte bi'j 'evleug'n wat jammer nie
Wat liek ut lang 'elehne, woar is de tied 'ebleem
Ie was 'n schier en onmeunig lekker dier
Zo schier da'k der zo wat skel van zag'n

En niks anders dan love zag'n en niks anders dan love zag'n

Ooh ooh ooh ooh, annie annie annie uut de bochte
Uut de bochte, bi'j 'evleug'n want die zag ie effe nie
Ooh ooh ooh ooh, annie annie annie uut de bochte
Uut de bochte bi'j 'evleug'n wat jammer nie

Uut de bochte, bi'j vleug'n, doar is niks an 'eleug'n
In de krukkels total lös, doar vergung ons toen de durst
Oe, een klap van de meule was better 'ewest
Ie bun doar noa nooit meer oe zelf 'ewest

Annie annie annie uut de bochte
Annie annie annie uut de bochte
Ooh ooh ooh, annie annie annie uut de bochte
Uut de bochte, bi'j 'evleug'n
Wat jammer nie

Annie annie annie annie annie annie, annie annie
Annie annie annie annie annie annie, annie annie
Annie annie annie annie annie annie, annie annie
Annie annie annie annie annie annie, annie annie

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.