Vertaling van: Prince - Controversy

Ik kan gewoon niet alles geloven wat mensen zeggen
Controverse
Ben ik zwart of blank, ben ik hetero of homo?
Controverse
Geloof ik in God, geloof ik in mijzelf?
Controverse
Controverse
Controverse

Ik kan de menselijke nieuwsgierigheid niet begrijpen
Controverse
Was het goed voor je, was ik wat je wilde dat ik zou zijn?
Controverse
Word je high, huilt je vader?
Controverse
Controverse
Controverse

Geloof ik in God, geloof ik in mij?
Sommige mensen willen sterven zodat ze vrij kunnen zijn
Ik zei dat het leven gewoon een spel is, we zijn allemaal hetzelfde
Wil je spelen?
Ja, oh ja
Controverse
Controverse
Controverse
Controverse

Controverse
Controverse

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Controverse
Controverse
Controverse
Controverse
Houd van Hem, houd van Hem
Controverse
Controverse
Controverse
Oh ja, ja, controverse
Controverse, oh ja
Controverse

Luister
Mensen noemen me onbeleefd, ik wou dat we allemaal naakt waren
Ik wou dat er geen zwart en wit was, ik wou dat er geen regels waren
Mensen noemen me onbeleefd, ik wou dat we allemaal naakt waren
Ik wou dat er geen zwart en wit was, ik wou dat er geen regels waren
Mensen noemen me onbeleefd, ik wou dat we allemaal naakt waren
Ik wou dat er geen zwart en wit was, ik wou dat er geen regels waren
Mensen noemen me onbeleefd, ik wou dat we allemaal naakt waren
Ik wou dat er geen zwart en wit was, ik wou dat er geen regels waren
Ah, ja hoo
Hij Hij, ja, controverse
Oh ja, controverse

Artiesten

Statistieken

  • Toegevoegd op: za 2 nov 2019
  • Toegevoegd door: onbekend
  • Laatst gewijzigd op: onbekend

Toevoegen