logo songteksten.net

Vertaling van: The Rolling Stones - Winter

En het was beslist een koude, koude winter
En de wind waaide niet uit het zuiden
Het was beslist een koude, koude winter
En veel liefde is helemaal opgebrand

Het was beslist een harde, harde winter
Mijn voeten sleepten over de grond
En ik hoop dat het een lange, hete zomer wordt
En veel liefde helder zal branden

En ik wou dat ik in Californië was geweest
Toen de lichten van alle kerstbomen uitgingen
Maar ik heb mijn bel, boek en kaars verbrand
En de restauratiespelen zijn allemaal voorbij *)

Het was beslist een koude, koude winter
Mijn voeten sleepten over de grond
En de velden waren allemaal bruin en braakliggend
En de lente maakte een lange omweg
Ja, en ik wou dat ik in Stone Canyon was geweest
Toen de lichten van alle kerstbomen uitgingen
Maar ik heb mijn bel, boek en kaars verbrand
En de restauratiespelen zijn allemaal voorbij

Soms denk ik aan je, schat
Soms huil ik om jou

Soms wil ik mijn jas om je heen slaan
Soms wil ik je warm houden
Soms wil ik mijn jas om je heen slaan
Soms wil ik, maar ik kan je me niet veroorloven

*) Restoration games: Toneelspelen uit de tijd van de "Restoration"
(Restauratie) of spelen in die stijl. Een stijlperiode van 1660 tot
ongeveer 1700 en herstel monarchie en cultuur na Cromwell.
Worden tegenwoordig kennelijk opgevoerd in de wintertijd.