logo songteksten.net

Vertaling van: Eros Ramazzotti - Se Bastasse Una Canzone

Indien een mooi liedje zou volstaan
Om liefde te doen regenen
Zou men het een miljoen
Een miljoen keer kunnen zingen
Mocht het reeds volstaan
Mocht het reeds volstaan
Dan zou men niet zoveel moeten
Leren om meer lief te hebben ...

Indien een echt liedje zou volstaan
Om de anderen te overtuigen
Zou men het luider kunnen zingen
Vermits ze met zovelen zijn
Was het maar zo
Was het maar zo
Dan zou men niet moeten strijden
Om zich meer te laten horen ...

Indien een goed liedje zou volstaan
Om een hand te kunnen reiken
Zou men het in het hart kunnen vinden
Zonder ver te gaan
Mocht het reeds volstaan
Mocht het reeds volstaan, ja
Dan zou het niet nodig zijn
Om een gunst te vragen ...
Gewijd aan allen die
Op de rand leven
Gewijd aan allen die
Nog niets hebben gehad
En zich altijd al in de marginaliteit bevinden, o
Gewijd aan allen die
Blijven wachten
Gewijd aan allen die
Dromers blijven
En hierdoor almaar meer alleen ...

Indien een groot lied zou volstaan
Om te praten over vrede
Dan zou men het bij naam kunnen noemen
Door een stem toe te voegen
En dan nog één
En dan nog één, ja
Totdat het één enkele kleur wordt
Feller dan ooit ...

Gewijd aan allen die
Op de rand leven
Gewijd aan allen die
Geprobeerd hebben een liedje te bedenken
Een lied om te veranderen, o
Gewijd aan allen die
Blijven wachten
Gewijd aan allen die
Tevoorschijn zijn gekomen met te veel wind
En bij wie de tijd is achtergebleven, o ...

In elk geval
Hebben ze geloofd, gezocht en gewild
Dat het zo zou zijn ...
Dat het zo zou zijn ...
Ze hebben geloofd, gezocht en gewild
Dat het zo zou zijn ...