logo songteksten.net

Vertaling van: Casting Crowns - Praise You In This Storm

Ik was er inmiddels zeker van
Dat U naar beneden gereikt zou hebben
En onze tranen weggeveegd zou hebben
Ingegrepen zou hebben en de dag zou hebben gered
Maar weer opnieuw zeg ik: "Amen"
En het regent nog steeds.

Maar als de donder rolt
Hoor ik nauwelijks Uw fluistering door de regen
"Ik ben met je"
En als Uw genade neerdaalt
Steek ik mijn handen omhoog
en prijs de God
Die geeft........ en neemt

Refrein:
Ik zal u prijzen in deze storm
En ik zal mijn handen omhoog heffen
Want U bent wie U bent
Waar ik ook ben
Elke traan die ik heb gehuild
Houdt U in Uw hand
U heeft mij nooit verlaten
Ook al is mijn hart gebroken
Ik zal U prijzen in deze storm

Ik herinner me dat toen
ik struikelde in de wind
U mijn roepen hoorde
U zette mij weer overeind
Mijn kracht is bijna weg
Hoe kan ik doorgaan
Als ik U niet kan vinden?

Maar als de donder rolt
Hoor ik nauwelijks Uw fluistering door de regen
"Ik ben met je"
En als Uw genade neerdaalt
Steek ik mijn handen omhoog
en prijs de God
Die geeft........ en neemt
(Refrein)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp komt van de Heer
De Schepper van Hemel en Aarde

(Herhaal)

(Refrein)

En ook al is mijn hart gebroken
Ik zal U prijzen in deze storm