logo songteksten.net

Vertaling van: Adele - I Found A Boy

Ik dacht, dat ik je gezegd had
Dat hij spoedig thuis zal zijn
Kon het niet helpen
Je bent te mooi om waar te zijn

Ik schiet iedere keer tekort
Iedere keer als hij er niet is
Jij en je charme kruipen naderbij
Dichter en dichter

Als een dwaas voor vuur val ik
Met mijn trots en al
Als een bom voor de explosie
Tikkend door jouw telefoontje

You're the wiser one,
disguised from greed,
and I'm just a child,
belongs on her knees.

Jij bent de verstandigste
Van hebzucht vreemd
Ik ben maar een kind
Dat op haar knieën hoort

But I found a boy who I love more,
than I ever did, you before.
So stand beside the river I cried,
and let yourself down.
Look how you want me now that I don't need you

Ik vond en jongen, waarvan ik meer houd
Dan ik ooit van jou gehouden heb
Dus ga maar naast de rivier, die ik huilde, staan
En trek jezelf terug
Kijk eens hoe hard je me nodig hebt, nu ik je niet meer nodig heb

So, you thought that I'd
crumble to my knees.
At the first sight of you
crawling back to me.

Dus je dacht dat ik
Op mijn knieën zou vallen
Bij de eerste blik op jou
Die naar mij terug kruipt

En fluistert: Zul jij je man verlaten?
Want je zweert, dat je deze keer
Naast me kunt staan
Ik zal niet naast jou staan

Ik vond en jongen, waarvan ik meer houd
Dan ik ooit van jou gehouden heb
Dus ga maar naast de rivier, die ik huilde, staan
En trek jezelf terug
Kijk eens hoe hard je me nodig hebt, nu ik je niet meer nodig heb

Het is niet jou gegeven het niet te accepteren
Je moet het mis hebben
Ik zou je nooit in de ogen kunnen kijken
En kiezen voor het verkeerde en het juiste negeren

Ik vond en jongen, waarvan ik meer houd
Dan ik ooit van jou gehouden heb
Dus ga maar naast de rivier, die ik huilde, staan
En trek jezelf terug
Kijk eens hoe hard je me nodig hebt, nu ik je niet meer nodig heb