logo songteksten.net

Sanne - De Canadees

Hij heette John was 19 een Canadees en bovendien als jonge held gezeten in een jeep.
zij was net 20 keek naar hem ze juichte met haar mooie stem, o thank you John was alles wat ze riep.

er was geen doller dwazer feest de hele oorlog lang geweest voor het weer licht werd ging het dorp te keer.
Met de bevrijders kwam de kans voor steeds een nieuwe vreugdedans, maar zij en John zij deden nog veel meer.
pas toen hun lust was uitgeblust kwamen ze beide weer tot rust zij ging naar huis en hij ging naar zijn jeep.
dat was de aller eerste keer maar het gebeurde nooit meer weer want John vertrok terwijl zij thuis nog sliep.
Ze wachtte maanden op de dag dat zij voorgoed weg ging naar de stad en daar alleen haar kind ter wereld bracht.
het is een jongen zei de non en zij zei ik noem hem John van af die dag ging zij op eigen kracht.
verleden jaar kwam op een keer hier in het dorp een grijze heer die peinzend naar de oude huizen keek.
ik vroeg heet u toevallig John, hij schrok en zei you must be wrong that was not me it must be a mistake..

Hij heette John was 19 een Canadees en bovendien als jonge held gezeten in een jeep.
zij was net 20 en keek naar hem ze juichte met haar mooie stem, o thank you John was alles wat ze riep.
, O thank you John, was alles wat ze riep.

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.