logo songteksten.net

Ede Staal - Het twijde perron

't Is zoaterdagoavond, 't twijde perron
Zien wichtje dij staait al te wachten
't Is boeten routkold mor van binnen is ze waarm
Ze ston der al even over achten

Tussen Hoaren en Helpman zigt e zukzulf
In 't roam van dij ol intercity
Wat spij op zien lok en hai denkt aan heur woorden
Ik raais in gedachten voak met die

Om twinteg veur negen, ja din komt ter 'n train
'n Luudspreker belkt wat berichten
Ze lopen 't perron of, de nacht is nog jong
En overal bliede gezichten

De zundag vlucht om en 't is zo weer oavend
Ze stoan op 't perron met zien baaiden
Ze kropt tegen hom aan en hai holdt zuk zo stoer
En ze schraait deur 't idee van de schaaiden
Tussen Hoaren en Helpman zigt e zukzulf
In 't roam van dij ol intercity
Wat spij op zien lok en hai denkt aan heur woorden
Ik raais in gedachten voak met die

Om tien over negen, ja din gaait ter 'n train
'n Luudspreker belkt wat berichten
Ze lopt 't perron of en rilt van de kol'
En overal zwaarde gezichten

Ze binnen al laank traauwd en ze binnen al weer schaaiden
En baaiden hebben heur aigen gedachten
En zoaterdagsoavends op 't twijde perron
Doar stoanen al weer aandern te wachten

Ik bin op miezulf en ik mout mie mor redden
Mor 'k kin der nog nait zo best tegen
't Is zoaterdagoavend en 'k loop noar 't station
En de klok het 't twinteg veur negen

Om twinteg veur negen, ja din komt ter 'n train
'n Luudspreker belkt wat berichten
Ik loop 't perron of en ril van de kol'
En overal zwaarde gezichten

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.