logo songteksten.net

iPod onderwerp van rechtszaak gehoorschade

De iPod is in staat is om 115 decibel geluid te produceren. Om deze reden  is het ontwerp van de muziekspeler "fundamenteel fout" en zijn er te weinig waarsch

uwingen dat gebruik gehoorschade veroorzaakt. Dit alles blijkt uit een onlangs aangespannen rechtszaak tegen producent Apple.  Een Amerikaanse man, John Patterson, eist een nog onbekende schadevergoeding en "verbeteringen" aan het apparaat om het veiliger te maken.

Apple waarschuwt in de documentatie bij de iPod overigens dat het luisteren naar muziek op hoog volume "permanente gehoorschade kan veroorzaken." Ook veel andere producenten van mp3-spelers en hoofdtelefoons nemen in hun handleidingen soortgelijke termen op. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.

Je hebt cookies uitgeschakeld en kunt om die reden niet reageren