Klacht tegen Disney: Frozen 2 te dominant in Korea

Door ANP, maandag 2 december 2019 15:53, bron: ANP

Een Zuid-Koreaanse maatschappelijke organisatie heeft een klacht ingediend tegen Disney. De reden: liefst 88 procent van alle bioscoopschermen vertoonde volgens de organisatie Frozen 2 op de premièredag van de film. Dat percentage zou in strijd zijn met de Koreaanse regelgeving rond het ontstaan van monopolies, zo meldt The Hollywood Reporter.

Heeft een bedrijf op een bepaald marktsegment 50 procent van het marktaandeel, dan geldt dat volgens de Koreaanse wetgeving als een dominante positie. Dat is verboden. Tegelijkertijd wordt binnen de wetgeving van het land geen maximaal aantal bioscoopschermen omschreven dat op één moment aan één film mag worden toegewezen.

De maatschappelijke organisatie heeft een klacht ingediend bij een regionale tak van de Koreaanse openbaar aanklager, in de hoop dat die een onderzoek naar de mogelijke monopoliepositie van Disney begint. Eerder eiste een andere organisatie, de recent opgerichte, zogenoemde Raad voor Cineasten tegen een Monopolie, dat de Zuid-Koreaanse overheid ingrijpt tegen de - volgens hen - overheersing van Disney.

Frozen 2 is een gigantisch succes in Zuid-Korea, waar de film al meer dan 60 miljoen euro heeft opgebracht sinds 23 november. Daarmee is het land qua opbrengst de derde markt voor de film, na Noord-Amerika en China. Aan dat succes zit ook een keerzijde, zo menen Koreaanse filmmakers. Disney zou amper ruimte laten voor lokale, kleinschalige initiatieven.
Je hebt cookies uitgeschakeld en kunt om die reden niet reageren