Kleinzoon Walt Disney spant zaak aan om erfenis

Door ANP, vrijdag 28 februari 2020 06:36, views: 28, bron: ANP

Brad Lund zet opnieuw juridische stappen om aanspraak te maken op de erfenis van zijn opa, Walt Disney. Volgens de 49-jarige staat een eerdere uitspraak van een rechter waarbij hij onder curatele is gezet haaks op de Amerikaanse grondwet.

De erfenis van Brad en zijn tweelingzus Michelle is al jaren onderwerp van juridisch getouwtrek. De twee zijn de jongste van de drie kinderen van Walts jongste dochter Sharon Disney Lund, die in 1993 overleed. Hun oudere halfzus Victoria Disney stierf in 2002, waardoor de tweeling nu aanspraak kan maken op de gehele erfenis van hum moeder, zo'n 400 miljoen dollar.

Sharon liet alleen in haar testament vastleggen dat haar kinderen het geld in drie delen kregen - als ze 35, 40 en 45 waren en op dat moment door de beheerders van het fortuin werden gezien als capabel om met zulke bedragen om te gaan. Die hebben tot nu toe altijd geoordeeld dat Brad daar mentaal niet toe in staat is.

Incompetent

Brad en zus Michelle kwamen vorig jaar tot een onderlinge overeenkomst, maar de rechter die die moest bekrachtigen weigerde dat omdat in het contract niet was vastgelegd hoe Brad, die in het oordeel werd beschreven als een persoon met een beperkt denkvermogen, het fortuin zou beheren. De rechter wees hem daarom een ad litem-curator toe, een voogd die een handelingsonbekwame persoon vertegenwoordigt.

De advocaten van Brad stellen nu dat dat in strijd is met de grondwet, omdat de rechter moet aantonen dat hij incompetent is, en niet andersom. Omdat er geen bewijslast is afgegeven, zou de toewijzing van de voogd teruggedraaid moeten worden. De zaak komt vrijdag voor een nieuwe rechter.
Je hebt cookies uitgeschakeld en kunt om die reden niet reageren