logo songteksten.net

Ster tevreden en kritisch over reclameplannen voor de NPO

Ster, het instituut dat al sinds jaar en dag de reclame op de publieke omroep verzorgt, is tevreden en kritisch over de plannen voor de NPO die woensdag gepresenteerd werden. Hierin werd onder meer duidelijk dat er stapsgewijs wordt toegewerkt naar het halveren van de reclamezendtijd rondom televisie-uitzendingen van de publieke omroep.

Daarnaast werd bekend dat mediaminister Arie Slob van plan is om al vanaf 1 januari 2021 helemaal te stoppen met online reclame maken, in plaats van een jaar later. Dat plan stuit op verzet van Ster. Het had namelijk graag gezien dat de ingreep beperkt zou worden tot het afschaffen van banners en reclame rondom onlinefragmenten.

"We zijn tevreden met de wijzigingen van de minister op het gebied van lineaire aanbodkanalen, maar vinden het zorgwekkend dat de visie voor onlinereclame voorlopig ongewijzigd blijft. We blijven ons inzetten voor het behoud van online en zien nog steeds mogelijkheden om de komende maanden over dit punt in gesprek te blijven", aldus Frank Volmer, directeur van Ster.

Je hebt cookies uitgeschakeld en kunt om die reden niet reageren