Peiling: weinig steun voor niet vervolgen Akwasi

Door ANP, zondag 20 september 2020 10:26, bron: ANP

De beslissing van het Openbaar Ministerie om rapper Akwasi niet te vervolgen, kan op weinig steun rekenen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Van de ondervraagden vindt 16 procent het terecht dat hij niet wordt vervolgd voor zijn uitspraak over Zwarte Piet tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam.

De zaak veroorzaakte veel reuring afgelopen week. Een groep mensen die aangifte tegen Akwasi heeft gedaan, laat het er niet bij zitten. Ze spanden een zogenoemde artikel-12 procedure aan bij het gerechtshof, omdat ze het niet eens zijn met het OM.

Het OM besloot de rapper niet te vervolgen omdat hij publiekelijk afstand heeft gedaan van zijn 'opruiende' uitspraken. Tijdens de demonstratie zei Akwasi onder meer dat hij Zwarte Piet hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zou trappen als hij hem tegen zou komen in november. "Deze woorden hebben veel ophef veroorzaakt omdat ze door sommigen helaas zijn geïnterpreteerd als een aankondiging dat ik geweld zou willen toepassen op als Zwarte Piet verklede mensen, of dat ik anderen zou willen aansporen of inspireren dat te doen", schreef hij in een verklaring op Instagram.

Akwasi benadrukte dat dit niet de bedoeling was van "deze beeldspraak". "Ik ben tegen elke vorm van geweld en dat geldt ook voor geweld tegen Zwarte Piet. Ik neem hier dan ook afstand van deze, op de Dam uitgesproken gewraakte passage. Dat geldt ook voor een aantal recent opgedoken, onbezonnen en kwetsende tweets over Zwarte Piet van ongeveer tien jaar geleden."
Je hebt cookies uitgeschakeld en kunt om die reden niet reageren