Muziekevenement voor doven

Door sfelter, donderdag 27 december 2007 20:00, bron: Nationaal Popinstituut

Het Paard van Troje in Den Haag opent zaterdag 16 februari 2008 voor het eerst haar deuren voor een compleet nieuw muziekevenement: MuteSounds. Het publiek wordt ook op dit evenement getrakteerd op ni

et alledaagse concepten die de zintuigen extra prikkelen. Het zijn vier Haagse studenten van Hogeschool INHOLLAND die samen met doven en slechthorende jongeren het evenement organiseren. Naast de muziek is er een uitgebreid programma met vj’s die op twee grote schermen hun creaties projecteren. Er zijn bovendien diverse ‘muziekgebarentolken’ die de muziek via gebaren vertalen. Verder is er ook onder andere een expressieve dansgroep en de verlichte trilvloer zorgt ervoor dat het feestende publiek de muziek zal voelen. De hele avond lopen er gebarentolken rond die de communicatie tussen het dove, slechthorende en horende publiek ondersteunen. Meer informatie over het programma en kaartverkoop is te vinden op www.mutesounds.nl
Je hebt cookies uitgeschakeld en kunt om die reden niet reageren