logo songteksten.net

Profielen makkelijker te benaderen

Vanaf nu zijn de profielen iets makkelijker te bezoeken:Iedere gebruiker kan zijn eigen pagina, of die van een andere gebruiker op deze manier opvragen:http://profiel.songteksten.net/gebrui
kersnaam

Zo is mijn profiel op deze manier te vinden:
http://profiel.songteksten.net/websmurf

Dit komt de gebruikersvriendelijkheid van de site iets ten goede, omdat het bijna niet mogelijk was om iemand terug te vinden op de site.
In een later stadium zal het mogelijk zijn om gebruikers te doorzoeken.

Adam

Je hebt cookies uitgeschakeld en kunt om die reden niet reageren